Υπηρεσίες Πληροφορικής

Οι υπηρεσίες πληροφορικής αφορούν την εφαρμογή επιχειρηματικής και τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης για να επιτρέψουν στους οργανισμούς να δημιουργήσουν, να διαχειριστούν και να βελτιστοποιήσουν ή να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και επιχειρηματικές διαδικασίες.

Η αγορά υπηρεσιών πληροφορικής μπορεί να διαχωριστεί από το είδος των δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας (σχεδιασμός, κατασκευή, εκτέλεση). Υπάρχουν επίσης διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών: υπηρεσίες επιχειρηματικών διεργασιών, υπηρεσίες εφαρμογών και υπηρεσίες υποδομής.

Εάν οι υπηρεσίες αυτές ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, αναφέρονται ως εξωτερική ανάθεση επιχειρηματικών διαδικασιών (BPO), εξωτερική ανάθεση εφαρμογών (outsourcing) και εξωτερική ανάθεση υποδομών.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, οι τεχνικοί επαγγελματίες πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των βασικών συστατικών που απαιτούνται για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης στην επιχείρηση.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, στον τομέα της πληροφορικής, οργανώνει τις λειτουργίες και τα έργα πληροφορικής σας για να επιτρέψουν τη μέγιστη αποδοτικότητα και ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε στρατηγική διαχείριση έργου, συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής και υπηρεσίες ανάπτυξης.

Baris Software Ltd. Ανάπτυξη Λογισμικού & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

Get 5GB Free Cloud Storage? Sync.com