Υπηρεσίες Ασφαλείας Διαδικτύου

Κορυφαίοι αναλυτές του τομέα υποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει εκμεταλλεύονται τις εμπειρίες των ανταγωνιστών τους, καθώς και τις υπάρχουσες πληροφορίες για τις απειλές μέσω Internet, για την αποτελεσματικότερη αναγνώριση, την ιεράρχηση και την προστασία του δικού τους περιβάλλοντος.

Οι οργανισμοί πρέπει να μάθουν από τις κοινές παγίδες του ανταγωνισμού, για να εξασφαλίσουν ότι αποκομίζουν τα μέγιστα από την επένδυσή τους, όταν ενσωματώνουν πληροφορίες για απειλές στα προγράμματα ασφαλείας τους.

Τα λάθη περιλαμβάνουν την μη ευθυγράμμιση των πληροφοριών, σχετικά με τις απειλές, σε αντιστοιχία με τους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς τους στόχους, στηριζόμενοι σε κακές ή ελλιπείς πηγές δεδομένων, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται ανώτερα στελέχη, έλλειψη πλαισίου σε πηγές πληροφοριών και εστίαση υπερβολικά στον αποκλεισμό των κοινών επιθέσεων.

Οι εξειδικευμένοι μας συνεργάτες, στον τομέα ασφαλείας, θα σας βοηθήσουν να αποτρέψετε τις παραβιάσεις δεδομένων από εισβολείς, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τα ευαίσθητα δεδομένα των πελατών σας, όπως διαπιστευτήρια χρήστη, πληροφορίες πιστωτικών καρτών και άλλες προσωπικές πληροφορίες.

Baris Software Ltd. Ανάπτυξη Λογισμικού & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

Get 5GB Free Cloud Storage? Sync.com